Obraz olejny na płótnie lnianym, autor nieznany, przełom XVIII / XIX w., wymiary obrazu: 227 x 131 cm, kościół w Puńsku

3     
Obraz przed konserwacją po zdjęciu z krosna i rozłożeniu zagiętych brzegów

4    
Obraz w trakcie usuwania płótna dublażowego

2    
Odwrocie obrazu - fragment, stan przed konserwacją

6 7       

Obraz po zdjęciu z krosna i rozłożeniu zagiętych brzegów, fragment: górny lewy narożnik, lico i odwrocie

8

Narożnik w trakcie usuwania płótna dublażowego i łat wklejonych "na styk"

9

Fragment lica obrazu w trakcie oczyszczania, prawy dolny narożnik. Widoczna granica pożółkłego werniksu

10
Fragment lica obrazu w trakcie konserwacji, dolna krawędź

11 12
Obraz po rozdublowaniu, fragment lewej krawędzi: wierzchołek skrzydła anioła; skrzydło anioła

14 13
Obraz po rozdublowaniu i prostowaniu, fragment lewej krawędzi

15
Obraz po uzupełnieniu ubytków kitami i naciągnięciu na krośnie, fragment lewej krawędzi, skrzydło anioła

16
Obraz po konserwacji, fragment lewej krawędzi

17 18 19 21 
Fragment prawej krawędzi, anioł: obraz przed konserwacją; obraz po rozdublowaniu i prostowaniu podwiniętych brzegów; obraz po uzupełnieniu ubytków kitami; obraz po konserwacji

5
Obraz po konserwacji