Rama lustra przed konserwacją

 


Rama w trakcie konserwacji

 


Po konserwacji

 


Uzupełnienie ubytków pozłoty w alabastrowej rzeźbie

 


Rama w trakcie konserwacji, stan po usunięciu przemalowań i wypełnieniu ubytków kitami - fragmenty

 

Rama po konserwacji